top of page

צבי גרטי

צבי גרטי, תושב עין הוד משנת 1974, חי את המקום ואת הטבע הסובב אותו. זהותו המקומית כאמן יוצר כוללת, כחלק בלתי נפרד, את שיוכו לקהילה יוצרת ומדברת אמנות, הניזונה כמותו מהטבע ומן הסביבה הקרובה. 
עם בואו לאזור, הקסם והמסתורין שבמקום משכו אותו. השריפה של 2010 כמו טרפה את הקלפים. יופיו הטרגי של היער השרוף התפוגג לאחר תקופה. גרטי החל להימשך להוד הטבע של הים, הנשקף מחצר ביתו – הים הטומן בחובו את רוח המסעות וההרפתקאות.  
מרכיבים אלו באים לידי ביטוי ביצירתו, שהיא עצמה מסע של חיפוש תמידי אחר מחוזות קרובים ורחוקים, המשלבים בין מציאות ודמיון.

bottom of page