top of page

יונת שלזינגר-שפריר

יונת שלזינגר-שפריר גרה בזכרון יעקב משנת 1992. היא אהבה את הטבע שנשקף באותם ימים מחצר ביתה. הבנייה הרבה במהלך השנים סגרה הרבה מן הנוף, אך הוסיפה שכנים חדשים. 
שלזינגר מטיילת ברחובות המושבה ומוצאת במרכזי הגזם צמחים שהושלכו מחצרות הבתים. היא מטפחת אותם ונהנית מהאפשרות שניתנה לה להשיבם לחיים. ביצירתה היא בוחרת לתעד ענפים ושורשי צמחים מתים, שלהם לא תוכל להעניק חיים בדרך אחרת. 

052-8731958 :טלפון

shlez53@smile.net.il​ :מייל

bottom of page