top of page

 יעל ברקוביץ

יעל ברקוביץ, דור רביעי בזכרון יעקב, גרה בקצה החלקה שעד לא מכבר שימשה כ"חקורה", חצר המשק המשפחתית. הוריה טיפחו משק חי שכלל עזים ותרנגולות, כמו גם גינת ירק לתצרוכת ביתית.
ברקוביץ, אמנית וצלמת, נקרעת בין העבר לעתיד, בין זכרון של ילדותה לבין זכרון בהווה, בין אהבתה למקום ולמשפחתה לבין כמיהותיה האישיות כאדם, כאמנית וכיוצרת.

בעבודות הקולאז' שלה ברקוביץ מצלמת מרכיבים מן החצר – חלקם מואדרים ואילו אחרים נחתכים לגזרים. מכל אלה היא יוצרת יצירה חדשה, המשלבת בין העולמות.

052-4526519 :טלפון

yaeliart1@walla.com :מייל

bottom of page