top of page

תמרה תורג'מן

תמרה תורג'מן מתגוררת בעין הוד משנת 2000. בסדרת האבנים שלה היא מביאה לידי ביטוי את תחושת החיבור העמוק שלה אל הטבע, אל המקום. הליכה יומיומית, אובססיבית כמעט, בשביל סמוך לביתה המטפס במעלה ההר מזמנת מפגש עם מגוון האבנים במקום – אבני גיר, שחלקן משובצות בכתמי צור. 
תורג'מן מלקטת את אבניה בתהליך בחירה אינטואיטיבי, זני משהו, ובהתאם להלך הרוח הנכון לזמן ולמקום מעניקה להן משמעויות חדשות. ברגישות ובעדינות היא מעניקה מעצמה לאבנים. שכבות של דיו ושעווה המשתלבות בהן הופכות אותן ליצירה חדשה. צילום האבנים בהגדלה מעצים ומאדיר את התהליך וחושף בהן ממדים נוספים.

bottom of page