top of page

שרה פייפל

שרה פייפל מתגוררת בזכרון יעקב, על גבול פארק טבע רמת הנדיב, משנת 1982. היא מחוברת למקום בכל רמ"ח איבריה. בתקופות חשוכות בחייה פארק הטבע שימש לה מקום מפלט, מרחב של הבראה ומקור לכוח ולחיוניות.
סדרת העבודות המשלבות גללי עזים, שאותם ליקטה ברחבי הפארק, מביאה לידי ביטוי חיבור זה. כמו אלכימאית, היא הופכת את גללי העזים לזהב. בכמה מעבודותיה היא משלבת גם חבלים ישנים, קרעי שקים או רשתות, שאספה בטיוליה בפארק. באופן זה נשמרת מערכת יחסים הדדית של שמירה וריפוי בין פייפל לבין פארק הטבע הקרוב לה.

054-4787009 :טלפון

bottom of page