top of page

 שרה ריי

שרה ריי, תושבת זכרון יעקב משנת 1981, מחוברת לאדמה ולטבע ועוסקת בהם גם ביצירתה. אירועים קשים בחייה ומציאות לא פשוטה באים לידי ביטוי בעבודתה, במשיכות מכחול אקספרסיביות ובצבעוניות המשתנה בהתאם להלך רוחה.
ריי שואבת השראה מהמציאות שסביבה ומטמיעה בתוכה את רגשותיה והרהורי לבה. חורשת עצי אורן מידלדלת, הניבטת מחלון ביתה של האמנית, מהווה נושא בכמה מעבודותיה. באחת היא מקבלת חיזוק צבעוני ואופטימי, ואילו בעבודה אחרת היא מתוארת בצבעוניות כהה וקודרת. 

054-6611821 :טלפון

raysarah47@gmail.com :מייל

bottom of page