top of page

 אומימה ג'ורבאן

אומימה ג'ורבאן, תושבת ג'סר אלזרקא, מציירת מאז שהיא זוכרת את עצמה. בעבודותיה היא מרשה לעצמה לחלום, לצד התמודדותה עם המציאות, עם האתגרים, עם העליות והמורדות שבחיים. ג'ורבאן מוסיפה לנופי נחל תנינים והים, המלווים אותה כל חייה, הרים מצוקיים, שאליהם תוכל להעפיל ולהגשים על פסגותיהם את מאווייה.

050-5461328 :טלפון

eiadjorban@gmail.com​ :מייל

bottom of page