top of page

נירית מרזל

נירית מרזל גרה בבנימינה משנת 2008 וחשה חיבור רוחני למקום. לתחושתה, בנימינה בורכה באנרגיה רוחנית חזקה, והדבר בא לידי ביטוי בעבודותיה. 
פיזיקאית, מרזל חווה את עולם הרוח כאנרגיה מוחשית. בוהק של אור, אדוות של צבע, מעגלים של תנועה. בתוך כך הבית מוצג כדימוי אוטופי, טובל בנוף מקומי המהדהד את האנרגיה הרוחנית שבו לכל עבר.

bottom of page