top of page

מיכל בן זאב

מיכל בן זאב היא תושבת בנימינה מאז 2005. באמצעות משיכות המכחול וההנחה החושנית של הצבע האמנית מתחברת אל הטבע הסובב אותה, מחפשת נקודת מבט אחרת וייחודית בטבע ובנוף המקומי המוּכר: השדות, המטעים, המחצבה או חוטם הכרמל. 
צבעוניות נוף פסי הרכבת מתעתעת בצופה לחשוב ששלג מבצבץ מעבר למסילה, מחטי האורן נראים כזיקוקי דינור, ואילו מרקם השמיים נדמה למפת טפטה כבדה

bottom of page