top of page

ליאת יבנה-ריפ

ליאת יבנה-ריפ גרה בגבעת עדה מינואר 2009. כמי שידעה הרבה נדודים בחייה, היא בחרה להשתקע במקום עטוף בטבע. השקט כאן קסם לה. ריפ מתארת את הדרך שהיא עברה בחיבור לכל אחד מן המקומות שאליהם עברה, בכל פעם מחדש, וכך גם כאן. 
בסדרת עבודותיה העוסקות בשדרת העצים שבמושבה, ריפ מפגישה את שני הנושאים הללו: הדרך והשקט. בעיבוד המונוכרומטי של הנוף המקומי היא מנטרלת את "רעש" הצבע וכמו עוצרת את הזמן מלכת.

bottom of page