top of page

איאד ג'ורבאן

איאד ג'ורבאן, יליד ג'סר אלזרקא, מחובר לכפר ולמורשתו בנימי נפשו. כמי שחי בכפר כל חייו הוא זוכר את המקום כפי שהיה לפני שלושים וארבעים שנים. הוא מתגעגע לנופי ילדותו ואף לאלה שעליהם שמע מסיפוריהם של אביו וסבו.
בעבודותיו ג'ורבאן משחזר את מורשת העבר וכמו מבטיח את המשכיותה: כלי בית מסורתיים, בתי אבן עתיקים, נופי חוטם הכרמל, נחל תנינים והים.

050-5461328 :טלפון

eiadjorban@gmail.com​ :מייל

bottom of page