top of page

אלי עינת

אלי עינת הוא "הילד הרע" של האמנות המקומית. הוא מקיים יחסי שנאה-אהבה עם זכרון יעקב, המושבה שבה בחר לגור מאז 1999. הוא מתגעגע לזכרון של פעם, עורג להיסטוריה העשירה של ראשית ימי המושבה ומבכה את אובדנה. הוא בועט בממסד ובהולכים עם הזרם. 
על פי רוב ציוריו של עינת כהים ואפלים, ופה ושם מופיעות בהם הבלחות של צבע ורוד – כייצוג של ההומור, הציני בדרך כלל, המאפיין אותו. 

052-6665181 :טלפון

 ellieinat@gmail.com :מייל

bottom of page