top of page

דינה ארגוב

דינה ארגוב גרה באביאל מגיל שבע-עשרה. היא חיה את חילופי העונות, מוקפת בטבע ובחקלאות המחברים אותה חיבור עז למרכיבי הנוף: העץ, המעיין, השדות.
כמי שנולדה ברוסיה, ארגוב עורגת לנופי ילדותה ואל החוויה הנפשית העשירה המתרחשת במפגש עם הטבע. בעבודותיה מתקיים השילוב בין פלטת הצבעים משם והנופים מכאן, בין משיכות מכחול שמהדהדות ציור אימפרסיוניסטי אירופאי לנוף מקומי מוּכר ולעתים מזוהה. כך הטבע המקומי משמש מרחב השראה שבו ארגוב מחברת את כל חלקיה.

bottom of page