top of page

אביבה דותן-מגנוס

אביבה דותן-מגנוס גרה במעגן מיכאל מאז 1975. כמי שחיה בלב הטבע, היא גם מודעת לדילמות הקשורות למתח שבין שימור ופיתוח ומעורבת בסוגיות הסביבתיות המורכבות שהקיבוץ מתמודד עמן. 
דגים מופיעים כמוטיב חוזר בחלק מעבודותיה של האמנית. בסדרת ציורי השמן היא יוצרת מחדש עולם תת-ימי עשיר וצבעוני, מתוך זיכרונות של ימים אחרים שבהם הים התיכון היה עשיר יותר ופחות נגוע בנגעים סביבתיים – ימים שבהם הים היה "בעל הבית" ואנו רק אורחים מזדמנים

טלפון: 052-8545008
magnus.dotan@gmail.com :מייל
https://avivamagnus.photoshelter.com/index :אתר

bottom of page